تبلیغات
ادبی - برازجان سر وسامان می گیرد - مقاله چاپ شده در اتحاد جنوب -از فریده فهیمی

برازجان ، سـَر و  سامان می گیرد!!!

«سِـر ِ کَلوَندِ موافتادِه وَر ِ اشکُندُم ِ دِل محض بُرازگون رَفتن

به خدا قَـسَّم ِ رَنگـُم وِ خجالت  مِث ِ نار آویده بلکم بیشتر » (1)

برگردان : دل برمن سلطه پیداکرده بخاطر برازجان رفتن ومرا زیرفشار گذاشته

بخداسوگند از شرمندگی وخجالت رنگم مانند انار سرخ شده بلکه هم بیشتر

منابع مکتوب وشواهد زنده وغیرزنده ی فراوانی دال بر محرومیت ومظلومیت برازجان همیشه محبوب موجوداست ونیازی به اشارت  بنده ی حقیر نیست ، اما هرموجودی به صرف وجود ،زمانی خلق می شود ،زمانی رشد می کند ، زمانی متعالی می گردد ؛حالا، زمان تکامل وتعالی برازجان کِی فرا خواهد رسید ؟ ... الله ُ اعلـَم .

تابه کِی مسئولین شهر ما (البته به استثنای شهردار )،خودرا از جُرم انتقاد ناپذیری، تبرئه می کنند وبا ارسال جوابیه های متعارف   ، قوانین مصوب ،مستندات وآمار وارقام را به رخ ما شهروندان می کشند ؟آمار وارقام ،آری ...آمار وارقام ؛[ آنتوان دوسنت اگزوپری به زیبایی درکتاب شازده کوچولو  نگاشته اند : آخر،آدم بزرگ ها عدد ورقم را دوست دارند . وقتی با آنها از دوست تازه یافته ای حرف می زنید هیچ وقت درباره ی مطالب اساسی چیزی از شما نمی پرسند . هیچ وقت به شما نمی گویند : آهنگ صدایش چطور است ؟چه بازی هایی را دوست دارد ،آیا پروانه جمع می کند ؟ بلکه می گویند : چند سالش است ؟چند تا برادر دارد ؟ وزنش چقدر است ،پدرش چقدر درآمد دارد ؟ وفقط آن وقت است که خیال می کنند او را شناخته اند . اگر شما به آدم بزرگ ها بگویید : « من یک خانه ی قشنگ از آجرگُلی رنگ دیدم با گلدان های شمعدانی لب پنجره هایش وکبوتر های روی پشت بامش ...» آنها نمی توانند این خانه را مجسم کنند  .باید به آنها بگویید : « من یک خانه ی صدهزار فرانکی دیدم » تا آنها با صدای بلند بگویند : « چه قشنگ ! » ... ولی ما که معنی زندگی را می فهمیم  البته به شماره ها می خندیم ! ] خُب حالا اگر ما آمار وارقام را هم،پُراهمیت تلقی کنیم آمار وارقام خدمات شهری انجام شده از جانب شهردار فعلی ، امیدوارکننده است، امید به ،آینده ای روشن وفردایی بهتر .

گر امّیدم نماند وایِ جانم     که بی امّید یک ساعت نمانم

یکی از بزرگترین تحولات انجام شده توسط شهردار فعلی برازجان :  ساماندهی بازار برازجان وانتقال دست فروشان به بازارچه ای  دیگر است ،هر چند این امر باعث مکدّر شدن تعدادی از کسبه محترم بازار شده است ،اما سئوال این جانب از کسبه بزرگوار این است که « چندین بار شاهد جدال نوامیس مردم با مزاحمین در تنگنای گذر بازار بودید؟چندین بار شاهد لیز خوردن سالخوردگان وسقوط این عزیزان بر زمین  وبرخورد وسایط نقلیه باربری [ از فرغون گرفته تا وانت سایپا ] با اطفال بوده اید ؟وسئوالات متعدد دیگری که قلم از نگارش آن شرم دارد .» کسبه  ی محترم بنا بر آیین مسلمانی خود ، قطعا ً معتقدند که « هُـوَالرَزاق »  وبایک حساب سرانگشتی اذعان دارند که این نقل مکان ، خسارت وکاهشی در میزان درآمد روزانه ی آنها به بار نخواهد آورد بلکه با طیب خاطر به کسب خواهند پرداخت

که البته  هیچ کدام از شهرداران قبلی قادر به انجام آن نبودند زیرا یکی از شهرداران سابق ، پس از حضور در بازار واعلام جمع آوری طبق میوه وسبزیجات و... مقابل مغازه ها جهت افزایش محدوده ی بازار ،مورد اصابت سنگ وزنه ی ترازو توسط یک ای از کسبه قرار گرفت ودیگرشهرداران نیز یا از اقتدارکافی برخوردار نبودند یا به هر طریق ممکن ؛ با کسبه ،پیوند خویشاوندی  ،قبیله ای داشتند وتعارفات وروابط مانع از اجرای ظوابط می گردید .

از دیگر اقدامات شهرداری ،جلوگیری از تخلیه بار در ساعت مراجعه مردم به بازر می باشد .تابلویی باعنوان تخلیه بار از ساعت 10 شب تا 5صبح ، در ورودی بازار نصب گردیده وراه ورود  وسایط نقلیه ،مسدود گردیده است که این تقاضای همیشگی شهروندان برازجانی بوده است که اکنون تحقق یافته است  همه ی افرادی که در حمل ونقل وباربری دستی دارند می دانند که کلان شهر ها خصوصاً تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست .

البته نصب چراغ های راهنما در نقاطی از شهر ، [که نیاز فلکه بیمارستان را در مقالی جداگانه مورد بحث قرار خواهیم داد]به طور یقین از ضرورت های شهر بود که نقش عمده ای در کاهش تخلفات وتصادفات خواهد داشت.              نورپردازی زیبای میادین وبولوار های مرکزی شهر به الوان زیبا ،خصوصًارنگ سبز که طراوت وخرّمی وآرامش را القامی نماید ازدیگر خدمات بجا وپسندیده یی شهرداری است .

استقرار یکی- دومجسمه ی  بازی اطفال  ،  که انگشت اشاره ی فرزندان مان راهنگام عبور از نزدیکی آنها ،تحریک می کند ولبخند برلبان شان می نشاند،  نیز امیدواریم تداوم یابد . یکی از دانش آموزانم سرکلاس گفت :  « ما توی براز جان ،پارک نداریم ،اینها همه فضای سبز هستند .» در پاسخ به این عزیز گفتم : « خدا را شکر کن که همین فضای سبزها برای تفرج شما موجود است واز خدا بخواه که این روند عمران وآبادی اینقدر ادامه داشته باشد که درهمین دوره ی نوجوانی خودت ،شاهد قدم زدن در پارک دلخواهت نیز باشی زیرا شهردار فعلی ما «سیر»  است و گفته ی سید جماالدین اسد آبادی دال بر استغنا وبی نیازی را در اذعان تداعی می نماید و با کیسه وسرکسیه وانباشت زر ودریافت سیم واعمال زور واجرای حکم نسنجیده جهت حفظ میز؛ مخالف است .»

مبرهن وآشکار است که جای خالی خدمات شهری بسیاری در شهر برازجان ،پیکره ی این شهر رانحیف ورنجور،جلوه می دهد وهمت بیش از پیش شهردار ودیگرمسئولین  را می طلبد وگام به گام، همراهی ودلداری شهروندان با مسئولین ،برازجان را سر وسامان می بخشد !!!

از اقدامات مورد انتظار از شهردار حکیم وقدیر ،این است که نسبت به نصب تندیس سردار دلاور دشتستان(شهیدغظنفرالسلطنه )،که نماد استقامت وپایداری مردم صبور ونجیب دتشتستان می باشد تندیسی که مدتهای مدید است تهیه وتدارک  شده است اما کج اندیشی مخالفانی کوردل ،مانع از رونمایی واستقرار آن در دروازه ی ورودی شهر می باشد .وارد هر دیاری که شوی سمبل تاریخ وافتخار ش  را در بدو ورود مشاهده خواهی کرد مگر برازجان محجوب  مظلوم .

شهردار برازجان در مصاحبه های مطبوعاتی ورسانه ای خود اعلام نمود : نسبت به ساماندهی نقاط حادثه خیز برازجان اقدام خواهد کرد که به وعده ی خود جامه ی عمل پوشاند ؛همان نقاط حادثه خیزی که  در گذشتگان نه چندان دور ،یک زمانی ،پیمانکاری بی تدبیر وشاید هم با تدبیر واما فرصت طلب به تبعیت دیگر مجریان پروژه های عمران وآبادی سراسر وطن،ناقص وحادثه خیز ایجاد نمود وطبق قرارداد خود با واحد عمران شهرداری حق الزحمه ی خود را دریافت نمود ورفت وحال باید هزینه ی سنگینی صرف شود تا پیچ وخم های رالی وار  موجود [ مثلاحدفاصل  شهرک شهید بهشتی ومیدان سنگی – ویا حد فاصل تقاطع دانشگاه آزاد تا بیمارستان تأمین اجتماعی ]برطرف شود واین اقدامات را همگان شاهدند وجای هیچ گونه گـِلِه وشِکو ِه نیست ؛  اما ای کاش ، فکر تأمین امنیت وسلامت تفریحات وغنی سازی اوقات فراغت فرزندان این مرز وبوم نیز در ذهن فکور واندیشمند ایشان ودیگر مسئولین شهر نقش می بست وایجاد سینما وفرهنگسرا واماکن تفریحات سالم  نیزدر مخیله ی ایشان ، جایی داشت .

امیدواریم خداوند تا به آن اندازه به ما عمر با عزت بدهد که شاهد رشد واعتلای بیشتر برازجان باشیم تا بدانجاکه کوچ نخبگان واندیشمندان ونیروی کاری مجرب ازخاک پاک مان به غربت را نظاره گر نباشیم. « هرچه باندِه ی  تو مُخَل بی، پاکِشون رَفتـَنِه کـُه / باندِیل وَختی کِه رفتن اَسپ شیطون سی چـِنـِه ؟(2) - برگردان :هرچه پرنده تونخلستان بود، همه به کوهستان رفته اند  .هنگامی که پرندگان رفته اند ،سنجاقک برای چیست ؟ »

با مختصر تأملی در کارکرد شهرداران قبلی برازجان ،درمی یابیم که هر کدام به نوبه ی خود از مسند شهرداری برازجان به عنوان سکوی پرواز خود به پایتخت وپارلمان واستانداری و.... ،  استفاده ی سخت افزاری ونرم افزاری نمودند ورفتند وعوارض وپیامد این پدیده ،این که پوست صورت ومجرای تنفسی خود وخانواده ی بزرگوارشان به گرما وشرایط جوّی برازجان حسّاس است واین قبیل بهانه های بنی اسراییلی. خدایا شهردار فعلی مارا از ابتلای به این اپیدمی مصون نگه دار ؛ الهی آمین ورب العالمین !!! زیرا گذر زمان این تجربه ی تلخ را به ما شهروندان برازجانی ،تحمیل نموده است که به جای رشد ،آبادی واعتلای شهر،شاهد پیروزی وترقی روز افزون  شهرداردر عرصه های مختلف اقتصاد واجتماع بوده ایم .

                                                            فریده فهیمی – 25خرداد91 برازجان

----------------------------------------------------

1.    شعر از فرج کمالی

2.    شعر از بهرام اکبر زاده


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
Android spy app
جمعه 18 اسفند 1396 09:51 ب.ظ
I've been surfing online more than 3 hours today,
yet I by no means discovered any fascinating article like yours.
It is beautiful price sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made good
content material as you did, the net might be much more helpful than ever before.
ultimate fishing simulator perch
سه شنبه 17 بهمن 1396 01:14 ق.ظ
great publish, very informative. I'm wondering why the opposite experts of this
sector don't realize this. You should continue your writing.
I am confident, you have a great readers' base already!
dead cells game download
یکشنبه 15 بهمن 1396 05:37 ق.ظ
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox
and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment.

Is there any way you can remove people from that service?

Bless you!
Tammy
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:24 ب.ظ
Hello there! I know this is kinda off topic but I'd figured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog
article or vice-versa? My site goes over a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other.

If you might be interested feel free to send me an e-mail.
I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!
rivotram composição
دوشنبه 17 مهر 1396 06:39 ق.ظ
Que show hein! Obrigado por compartilhar, tenho problemas
sobre este assunto, mas agora visualizando esse
post tudo se tornou mais claro. Com toda certeza voltarei aqui afim de comentar algumas perguntas sobre o assunto.
Mais uma vez meus parabéns!
feet issues
یکشنبه 26 شهریور 1396 11:56 ب.ظ
I think the admin of this website is genuinely working hard in support
of his web site, as here every information is quality
based stuff.
What is a heel lift?
پنجشنبه 26 مرداد 1396 08:36 ق.ظ
Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering if
you knew where I could get a captcha plugin for my comment
form? I'm using the same blog platform as yours and
I'm having problems finding one? Thanks a lot!
How do you get Achilles tendonitis?
چهارشنبه 25 مرداد 1396 02:53 ب.ظ
It's very easy to find out any topic on web as compared
to books, as I found this post at this site.
How long do you grow during puberty?
چهارشنبه 25 مرداد 1396 02:29 ب.ظ
Good day very nice web site!! Man .. Excellent .. Amazing ..
I'll bookmark your website and take the feeds additionally?
I'm happy to search out numerous useful information here in the submit, we'd like develop extra strategies
on this regard, thanks for sharing. . . .
. .
ivanahatchel.wordpress.com
سه شنبه 24 مرداد 1396 03:17 ب.ظ
If you are going for best contents like myself, simply go to
see this website all the time because it presents feature
contents, thanks
Can you get taller with yoga?
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:43 ق.ظ
I like what you guys are usually up too. This kind of clever work
and coverage! Keep up the very good works guys
I've included you guys to our blogroll.
How can we increase our height?
یکشنبه 15 مرداد 1396 06:09 ب.ظ
Woah! I'm really enjoying the template/theme of this blog.
It's simple, yet effective. A lot of times it's difficult
to get that "perfect balance" between superb usability and visual appeal.
I must say that you've done a great job with this. Additionally, the blog loads extremely fast
for me on Safari. Superb Blog!
What causes burning pain in Achilles tendon?
جمعه 13 مرداد 1396 01:18 ب.ظ
Hi colleagues, its impressive article regarding tutoringand
entirely explained, keep it up all the time.
Can stretching help you grow taller?
شنبه 7 مرداد 1396 09:02 ق.ظ
Appreciation to my father who informed me about this webpage, this web site is
genuinely amazing.
http://bronwynmarcucci.blogas.lt
سه شنبه 6 تیر 1396 04:33 ق.ظ
Hurrah, that's what I was exploring for, what a stuff! present here at this blog, thanks admin of this website.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 07:31 ق.ظ
Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, let alone the content!
BHW
یکشنبه 27 فروردین 1396 01:10 ب.ظ
Hi Dear, are you truly visiting this site on a regular basis,
if so after that you will definitely get good know-how.
BHW
شنبه 19 فروردین 1396 04:17 ب.ظ
Hi there to all, how is all, I think every one is getting more
from this website, and your views are nice designed for new visitors.
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 12:50 ب.ظ
We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your site provided us with helpful information to work on. You've performed an impressive job and our entire neighborhood will be grateful to you.
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 12:13 ب.ظ
Greate article. Keep writing such kind of information on your site.

Im really impressed by your blog.
Hey there, You have done a great job. I will
definitely digg it and personally recommend to my friends.
I am sure they will be benefited from this
website.
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 10:56 ق.ظ
Hmm is anyone else having problems with the pictures on this
blog loading? I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the blog.

Any feedback would be greatly appreciated.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 04:32 ق.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your blog. It's
a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here
and visit more often. Did you hire out a
designer to create your theme? Excellent work!
manicure
یکشنبه 13 فروردین 1396 11:32 ق.ظ
I appreciate, cause I found exactly what I was taking a look for.
You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day.

Bye
manicure
جمعه 11 فروردین 1396 05:03 ب.ظ
WOW just what I was searching for. Came here by searching for manicure
manicure
جمعه 11 فروردین 1396 12:23 ق.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here.

The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get got an nervousness over
that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the
same nearly a lot often inside case you shield this increase.
manicure
پنجشنبه 10 فروردین 1396 09:52 ب.ظ
Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is fundamental and everything. Nevertheless think of if you added some great visuals or videos to give your posts more, "pop"!
Your content is excellent but with images and videos, this site could certainly be
one of the very best in its niche. Good blog!
manicure
پنجشنبه 10 فروردین 1396 08:24 ب.ظ
I think this is one of the most significant info for me.
And i'm glad reading your article. But should remark on some general things, The web
site style is ideal, the articles is really nice : D. Good job,
cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر