تبلیغات
ادبی - برازجان سر وسامان می گیرد - مقاله چاپ شده در اتحاد جنوب -از فریده فهیمی

برازجان ، سـَر و  سامان می گیرد!!!

«سِـر ِ کَلوَندِ موافتادِه وَر ِ اشکُندُم ِ دِل محض بُرازگون رَفتن

به خدا قَـسَّم ِ رَنگـُم وِ خجالت  مِث ِ نار آویده بلکم بیشتر » (1)

برگردان : دل برمن سلطه پیداکرده بخاطر برازجان رفتن ومرا زیرفشار گذاشته

بخداسوگند از شرمندگی وخجالت رنگم مانند انار سرخ شده بلکه هم بیشتر

منابع مکتوب وشواهد زنده وغیرزنده ی فراوانی دال بر محرومیت ومظلومیت برازجان همیشه محبوب موجوداست ونیازی به اشارت  بنده ی حقیر نیست ، اما هرموجودی به صرف وجود ،زمانی خلق می شود ،زمانی رشد می کند ، زمانی متعالی می گردد ؛حالا، زمان تکامل وتعالی برازجان کِی فرا خواهد رسید ؟ ... الله ُ اعلـَم .

تابه کِی مسئولین شهر ما (البته به استثنای شهردار )،خودرا از جُرم انتقاد ناپذیری، تبرئه می کنند وبا ارسال جوابیه های متعارف   ، قوانین مصوب ،مستندات وآمار وارقام را به رخ ما شهروندان می کشند ؟آمار وارقام ،آری ...آمار وارقام ؛[ آنتوان دوسنت اگزوپری به زیبایی درکتاب شازده کوچولو  نگاشته اند : آخر،آدم بزرگ ها عدد ورقم را دوست دارند . وقتی با آنها از دوست تازه یافته ای حرف می زنید هیچ وقت درباره ی مطالب اساسی چیزی از شما نمی پرسند . هیچ وقت به شما نمی گویند : آهنگ صدایش چطور است ؟چه بازی هایی را دوست دارد ،آیا پروانه جمع می کند ؟ بلکه می گویند : چند سالش است ؟چند تا برادر دارد ؟ وزنش چقدر است ،پدرش چقدر درآمد دارد ؟ وفقط آن وقت است که خیال می کنند او را شناخته اند . اگر شما به آدم بزرگ ها بگویید : « من یک خانه ی قشنگ از آجرگُلی رنگ دیدم با گلدان های شمعدانی لب پنجره هایش وکبوتر های روی پشت بامش ...» آنها نمی توانند این خانه را مجسم کنند  .باید به آنها بگویید : « من یک خانه ی صدهزار فرانکی دیدم » تا آنها با صدای بلند بگویند : « چه قشنگ ! » ... ولی ما که معنی زندگی را می فهمیم  البته به شماره ها می خندیم ! ] خُب حالا اگر ما آمار وارقام را هم،پُراهمیت تلقی کنیم آمار وارقام خدمات شهری انجام شده از جانب شهردار فعلی ، امیدوارکننده است، امید به ،آینده ای روشن وفردایی بهتر .

گر امّیدم نماند وایِ جانم     که بی امّید یک ساعت نمانم

یکی از بزرگترین تحولات انجام شده توسط شهردار فعلی برازجان :  ساماندهی بازار برازجان وانتقال دست فروشان به بازارچه ای  دیگر است ،هر چند این امر باعث مکدّر شدن تعدادی از کسبه محترم بازار شده است ،اما سئوال این جانب از کسبه بزرگوار این است که « چندین بار شاهد جدال نوامیس مردم با مزاحمین در تنگنای گذر بازار بودید؟چندین بار شاهد لیز خوردن سالخوردگان وسقوط این عزیزان بر زمین  وبرخورد وسایط نقلیه باربری [ از فرغون گرفته تا وانت سایپا ] با اطفال بوده اید ؟وسئوالات متعدد دیگری که قلم از نگارش آن شرم دارد .» کسبه  ی محترم بنا بر آیین مسلمانی خود ، قطعا ً معتقدند که « هُـوَالرَزاق »  وبایک حساب سرانگشتی اذعان دارند که این نقل مکان ، خسارت وکاهشی در میزان درآمد روزانه ی آنها به بار نخواهد آورد بلکه با طیب خاطر به کسب خواهند پرداخت

که البته  هیچ کدام از شهرداران قبلی قادر به انجام آن نبودند زیرا یکی از شهرداران سابق ، پس از حضور در بازار واعلام جمع آوری طبق میوه وسبزیجات و... مقابل مغازه ها جهت افزایش محدوده ی بازار ،مورد اصابت سنگ وزنه ی ترازو توسط یک ای از کسبه قرار گرفت ودیگرشهرداران نیز یا از اقتدارکافی برخوردار نبودند یا به هر طریق ممکن ؛ با کسبه ،پیوند خویشاوندی  ،قبیله ای داشتند وتعارفات وروابط مانع از اجرای ظوابط می گردید .

از دیگر اقدامات شهرداری ،جلوگیری از تخلیه بار در ساعت مراجعه مردم به بازر می باشد .تابلویی باعنوان تخلیه بار از ساعت 10 شب تا 5صبح ، در ورودی بازار نصب گردیده وراه ورود  وسایط نقلیه ،مسدود گردیده است که این تقاضای همیشگی شهروندان برازجانی بوده است که اکنون تحقق یافته است  همه ی افرادی که در حمل ونقل وباربری دستی دارند می دانند که کلان شهر ها خصوصاً تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست .

البته نصب چراغ های راهنما در نقاطی از شهر ، [که نیاز فلکه بیمارستان را در مقالی جداگانه مورد بحث قرار خواهیم داد]به طور یقین از ضرورت های شهر بود که نقش عمده ای در کاهش تخلفات وتصادفات خواهد داشت.              نورپردازی زیبای میادین وبولوار های مرکزی شهر به الوان زیبا ،خصوصًارنگ سبز که طراوت وخرّمی وآرامش را القامی نماید ازدیگر خدمات بجا وپسندیده یی شهرداری است .

استقرار یکی- دومجسمه ی  بازی اطفال  ،  که انگشت اشاره ی فرزندان مان راهنگام عبور از نزدیکی آنها ،تحریک می کند ولبخند برلبان شان می نشاند،  نیز امیدواریم تداوم یابد . یکی از دانش آموزانم سرکلاس گفت :  « ما توی براز جان ،پارک نداریم ،اینها همه فضای سبز هستند .» در پاسخ به این عزیز گفتم : « خدا را شکر کن که همین فضای سبزها برای تفرج شما موجود است واز خدا بخواه که این روند عمران وآبادی اینقدر ادامه داشته باشد که درهمین دوره ی نوجوانی خودت ،شاهد قدم زدن در پارک دلخواهت نیز باشی زیرا شهردار فعلی ما «سیر»  است و گفته ی سید جماالدین اسد آبادی دال بر استغنا وبی نیازی را در اذعان تداعی می نماید و با کیسه وسرکسیه وانباشت زر ودریافت سیم واعمال زور واجرای حکم نسنجیده جهت حفظ میز؛ مخالف است .»

مبرهن وآشکار است که جای خالی خدمات شهری بسیاری در شهر برازجان ،پیکره ی این شهر رانحیف ورنجور،جلوه می دهد وهمت بیش از پیش شهردار ودیگرمسئولین  را می طلبد وگام به گام، همراهی ودلداری شهروندان با مسئولین ،برازجان را سر وسامان می بخشد !!!

از اقدامات مورد انتظار از شهردار حکیم وقدیر ،این است که نسبت به نصب تندیس سردار دلاور دشتستان(شهیدغظنفرالسلطنه )،که نماد استقامت وپایداری مردم صبور ونجیب دتشتستان می باشد تندیسی که مدتهای مدید است تهیه وتدارک  شده است اما کج اندیشی مخالفانی کوردل ،مانع از رونمایی واستقرار آن در دروازه ی ورودی شهر می باشد .وارد هر دیاری که شوی سمبل تاریخ وافتخار ش  را در بدو ورود مشاهده خواهی کرد مگر برازجان محجوب  مظلوم .

شهردار برازجان در مصاحبه های مطبوعاتی ورسانه ای خود اعلام نمود : نسبت به ساماندهی نقاط حادثه خیز برازجان اقدام خواهد کرد که به وعده ی خود جامه ی عمل پوشاند ؛همان نقاط حادثه خیزی که  در گذشتگان نه چندان دور ،یک زمانی ،پیمانکاری بی تدبیر وشاید هم با تدبیر واما فرصت طلب به تبعیت دیگر مجریان پروژه های عمران وآبادی سراسر وطن،ناقص وحادثه خیز ایجاد نمود وطبق قرارداد خود با واحد عمران شهرداری حق الزحمه ی خود را دریافت نمود ورفت وحال باید هزینه ی سنگینی صرف شود تا پیچ وخم های رالی وار  موجود [ مثلاحدفاصل  شهرک شهید بهشتی ومیدان سنگی – ویا حد فاصل تقاطع دانشگاه آزاد تا بیمارستان تأمین اجتماعی ]برطرف شود واین اقدامات را همگان شاهدند وجای هیچ گونه گـِلِه وشِکو ِه نیست ؛  اما ای کاش ، فکر تأمین امنیت وسلامت تفریحات وغنی سازی اوقات فراغت فرزندان این مرز وبوم نیز در ذهن فکور واندیشمند ایشان ودیگر مسئولین شهر نقش می بست وایجاد سینما وفرهنگسرا واماکن تفریحات سالم  نیزدر مخیله ی ایشان ، جایی داشت .

امیدواریم خداوند تا به آن اندازه به ما عمر با عزت بدهد که شاهد رشد واعتلای بیشتر برازجان باشیم تا بدانجاکه کوچ نخبگان واندیشمندان ونیروی کاری مجرب ازخاک پاک مان به غربت را نظاره گر نباشیم. « هرچه باندِه ی  تو مُخَل بی، پاکِشون رَفتـَنِه کـُه / باندِیل وَختی کِه رفتن اَسپ شیطون سی چـِنـِه ؟(2) - برگردان :هرچه پرنده تونخلستان بود، همه به کوهستان رفته اند  .هنگامی که پرندگان رفته اند ،سنجاقک برای چیست ؟ »

با مختصر تأملی در کارکرد شهرداران قبلی برازجان ،درمی یابیم که هر کدام به نوبه ی خود از مسند شهرداری برازجان به عنوان سکوی پرواز خود به پایتخت وپارلمان واستانداری و.... ،  استفاده ی سخت افزاری ونرم افزاری نمودند ورفتند وعوارض وپیامد این پدیده ،این که پوست صورت ومجرای تنفسی خود وخانواده ی بزرگوارشان به گرما وشرایط جوّی برازجان حسّاس است واین قبیل بهانه های بنی اسراییلی. خدایا شهردار فعلی مارا از ابتلای به این اپیدمی مصون نگه دار ؛ الهی آمین ورب العالمین !!! زیرا گذر زمان این تجربه ی تلخ را به ما شهروندان برازجانی ،تحمیل نموده است که به جای رشد ،آبادی واعتلای شهر،شاهد پیروزی وترقی روز افزون  شهرداردر عرصه های مختلف اقتصاد واجتماع بوده ایم .

                                                            فریده فهیمی – 25خرداد91 برازجان

----------------------------------------------------

1.    شعر از فرج کمالی

2.    شعر از بهرام اکبر زاده


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
dvbwgrait
چهارشنبه 30 مرداد 1398 07:10 ق.ظ
plan business http://writebusinessplanrcs.com/ - small business plan examples business plan org <a href="http://writebusinessplanrcs.com/#">online business plan</a> business plan make http://writebusinessplanrcs.com/
jwxfserne
چهارشنبه 30 مرداد 1398 04:08 ق.ظ
antidote for warfarin [url=http://warfarincoumadinsg.com/]coumadin vs warfarin[/url] warfarin inr <a href="http://warfarincoumadinsg.com/#">warfarin uses</a> coumadin vs warfarin http://warfarincoumadinsg.com/
uncontested Lawyer papers
چهارشنبه 30 مرداد 1398 01:48 ق.ظ
Thanks for every other magnificent post. Where else could anybody get that type of info in such
a perfect approach of writing? I've a presentation next week, and I am at the search for
such info.
https://sehotgame.xyz/
سه شنبه 29 مرداد 1398 11:44 ب.ظ
Admiring the dedication you put into your blog and in depth information you offer.
It's great to come across a blog every once in a while that isn't
the same old rehashed material. Excellent read!
I've bookmarked your site and I'm including your RSS feeds to my Google
account.
www.Top-knstler-xhb.de
سه شنبه 29 مرداد 1398 10:13 ب.ظ
It's awesome to pay a visit this web page and reading the views of all
mates about this post, while I am also keen of getting experience.
yard signs
سه شنبه 29 مرداد 1398 10:00 ب.ظ
I have been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts in this sort of area .

Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this
site. Reading this info So i am glad to show that I've an incredibly just right uncanny feeling I
discovered exactly what I needed. I so much certainly will make sure to do not overlook this
site and provides it a glance regularly.
Giày patin flying eagle x2
سه شنبه 29 مرداد 1398 09:29 ب.ظ
I do not even understand how I finished up right here, however I assumed this put
up used to be good. I don't realize who you're but definitely you're
going to a famous blogger in case you are not already.
Cheers!
eve gelen escort
سه شنبه 29 مرداد 1398 07:39 ب.ظ
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your web site provided us with helpful info to work on.
You have performed an impressive job and our whole community might be
thankful to you.
custom guitar picks with hole
سه شنبه 29 مرداد 1398 07:09 ب.ظ
This paragraph offers clear idea in favor of the new people of blogging, that really how to
do blogging and site-building.
jmioShien
سه شنبه 29 مرداد 1398 06:55 ب.ظ
escitalopram recreational http://escitalopramlexaprofs.com/ - does lexapro cause weight gain generic for escitalopram <a href="http://escitalopramlexaprofs.com/#">lexapro overdose</a> escitalopram side effects http://escitalopramlexaprofs.com/
watch Rambo Last Blood
سه شنبه 29 مرداد 1398 02:51 ب.ظ
Question makeovers when reserving your living area.
There aren't many points much more frustrating when compared with
getting to the appear involving development equipment when you
are enjoying a holiday. Because the lodge employees can't do almost anything to alter the noises, it's best to fully avoid people dates.
https://rambovlastbloodfull.net/
lbyyFaiva
سه شنبه 29 مرداد 1398 01:20 ب.ظ
is fluoxetine cap 20ml and duloxetine the same thing http://duloxetinecymbaltdfr.com/ - cymbalta half life п»їduloxetine <a href="http://duloxetinecymbaltdfr.com/#">cymbalta vs zoloft</a> venlafaxine, and duloxetine http://duloxetinecymbaltdfr.com/
staffing plan template
سه شنبه 29 مرداد 1398 01:10 ب.ظ
I feel this is one of the so much significant info for me.
And i am satisfied studying your article. However want to observation on few common issues, The website style is ideal, the articles is actually
great : D. Excellent job, cheers
우리카지노
سه شنبه 29 مرداد 1398 10:55 ق.ظ
Ahaa, its pleasant dialogue concerning this post here at this blog, I have
read all that, so at this time me also commenting here.
Medical marketing Economics
سه شنبه 29 مرداد 1398 10:44 ق.ظ
Greetings I am so delighted I found your webpage, I really found you by mistake,
while I was searching on Google for something else, Regardless I
am here now and would just like to say thanks for a marvelous post and
a all round interesting blog (I also love the theme/design),
I don't have time to browse it all at the moment but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have
time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent work.
http://Gallagherparker40.uzblog.net/
سه شنبه 29 مرداد 1398 10:02 ق.ظ
You need to be a part of a contest for one of the best blogs on the internet.
I most certainly will recommend this web site!
bouldermedicinewoman.com
سه شنبه 29 مرداد 1398 01:20 ق.ظ
Jonny Bowden, Ph - D, CNS could be the author with
the Poliquin Manual for Nutrition. While
undergoing cancer treatments, some patients realize that herbs help with
all the negative side effects. The practice seeks
to optimize the flow of Qi, therefore the method of getting healthy nutrient materials towards the reproductive organs.
Julius
دوشنبه 28 مرداد 1398 10:07 ب.ظ
whoah this weblog is magnificent i love reading your articles.
Stay up the great work! You know, a lot of persons
are searching around for this info, you can help
them greatly.
web
دوشنبه 28 مرداد 1398 09:50 ب.ظ
You are so interesting! I don't suppose I've read a single thing like that before.
So nice to find someone with a few original thoughts on this
subject. Seriously.. thanks for starting this up. This site is something that is needed on the internet, someone with some originality!
Henrietta
دوشنبه 28 مرداد 1398 09:32 ب.ظ
Way cool! Some exremely valid points! I appreciate yoou penning this post and also the rest
of the website is really good.
gwhhasype
دوشنبه 28 مرداد 1398 08:56 ب.ظ
essay 123 help http://writinghelptfj.com/ - criminology essay writing help extended essay help history <a href="http://writinghelptfj.com/#">college essay help nyc</a> essay help 24 http://writinghelptfj.com/
zeusbola.pen.io
دوشنبه 28 مرداد 1398 04:02 ب.ظ
Hello there, You have done an incredible job. I will certainly digg it
and personally recommend to my friends. I am sure they'll be benefited from this website.
news-environment.blogspot.com
دوشنبه 28 مرداد 1398 01:54 ب.ظ
Marvelous, what a weblog it is! This web site gives valuable data to us,
keep it up.
约会专家
دوشنبه 28 مرداد 1398 01:28 ب.ظ
Thank you, I have recently been looking for info approximately this topic for a long
time and yours is the greatest I've discovered till now.
But, what in regards to the conclusion? Are you positive in regards to the
supply?
דירות דיסקרטיות
دوشنبه 28 مرداد 1398 07:27 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's having a cappuccino.
He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses that are great for his face,
hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. He is well
built, with incredible arms and a chest that is unique with this sweater.
We're standing in front of each other preaching about how
we live, what we would like money, what we're trying to find on another person. He starts saying that she has been rejected many times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say
He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I would not know. Everything happens for good reason right.
But figure out, you would not reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you right this moment?' he explained as I receive more detailed him and kiss him.

‘The very next time don't ask, just do it.' I reply.

‘I favor how you would think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my heel bone in his leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you like in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone to know what they want. A person who won't say yes because I said yes. Someone who's not afraid when trying new things,' he says. ‘I'm never afraid of trying something totally new, especially on the subject of making something mroe challenging in the sack ', I intimate ‘And I really like women that are direct, who cut over the chase, like you may did. To get
honest, it really is a huge turn on.
aaateeeqaah.blogspot.com
یکشنبه 27 مرداد 1398 07:54 ب.ظ
I think the admin of this web page is in fact working hard in favor of his site,
because here every stuff is quality based information.
Imogen
یکشنبه 27 مرداد 1398 09:47 ق.ظ
hello there and thank you for your info – I have definitely picked
up something new from right here. I did however expertise several technical points using
this site, since I experienced to reload the site lots of times previous to I could get
it to load properly. I had been wondering if your web host is OK?
Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes
affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.
Anyway I'm adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more
of your respective exciting content. Ensure that you update this again very
soon. http://borbonchia.ge/user/shortslatex3/
Tanja
یکشنبه 27 مرداد 1398 08:54 ق.ظ
There's certainly a lot to know about this subject.

I like all of the points you made. http://www.casaberabbtrani.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=964201
Ana
یکشنبه 27 مرداد 1398 08:33 ق.ظ
Greetings from California! I'm bored at work so I decided to browse your site on my
iphone during lunch break. I enjoy the info you provide here and can't wait to take a look when I
get home. I'm shocked at how quick your blog loaded on my mobile ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, awesome blog!
http://gulistan.az/user/shortsbomber6/
Mathias
یکشنبه 27 مرداد 1398 08:16 ق.ظ
I'm not sure where you're getting your information,
but great topic. I needs to spend some time learning more
or understanding more. Thanks for fantastic info I was looking for this information for my mission. http://rch.ge/index.php?subaction=userinfo&user=enginecobweb7
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30