تبلیغات
ادبی - برازجان سر وسامان می گیرد - مقاله چاپ شده در اتحاد جنوب -از فریده فهیمی

برازجان ، سـَر و  سامان می گیرد!!!

«سِـر ِ کَلوَندِ موافتادِه وَر ِ اشکُندُم ِ دِل محض بُرازگون رَفتن

به خدا قَـسَّم ِ رَنگـُم وِ خجالت  مِث ِ نار آویده بلکم بیشتر » (1)

برگردان : دل برمن سلطه پیداکرده بخاطر برازجان رفتن ومرا زیرفشار گذاشته

بخداسوگند از شرمندگی وخجالت رنگم مانند انار سرخ شده بلکه هم بیشتر

منابع مکتوب وشواهد زنده وغیرزنده ی فراوانی دال بر محرومیت ومظلومیت برازجان همیشه محبوب موجوداست ونیازی به اشارت  بنده ی حقیر نیست ، اما هرموجودی به صرف وجود ،زمانی خلق می شود ،زمانی رشد می کند ، زمانی متعالی می گردد ؛حالا، زمان تکامل وتعالی برازجان کِی فرا خواهد رسید ؟ ... الله ُ اعلـَم .

تابه کِی مسئولین شهر ما (البته به استثنای شهردار )،خودرا از جُرم انتقاد ناپذیری، تبرئه می کنند وبا ارسال جوابیه های متعارف   ، قوانین مصوب ،مستندات وآمار وارقام را به رخ ما شهروندان می کشند ؟آمار وارقام ،آری ...آمار وارقام ؛[ آنتوان دوسنت اگزوپری به زیبایی درکتاب شازده کوچولو  نگاشته اند : آخر،آدم بزرگ ها عدد ورقم را دوست دارند . وقتی با آنها از دوست تازه یافته ای حرف می زنید هیچ وقت درباره ی مطالب اساسی چیزی از شما نمی پرسند . هیچ وقت به شما نمی گویند : آهنگ صدایش چطور است ؟چه بازی هایی را دوست دارد ،آیا پروانه جمع می کند ؟ بلکه می گویند : چند سالش است ؟چند تا برادر دارد ؟ وزنش چقدر است ،پدرش چقدر درآمد دارد ؟ وفقط آن وقت است که خیال می کنند او را شناخته اند . اگر شما به آدم بزرگ ها بگویید : « من یک خانه ی قشنگ از آجرگُلی رنگ دیدم با گلدان های شمعدانی لب پنجره هایش وکبوتر های روی پشت بامش ...» آنها نمی توانند این خانه را مجسم کنند  .باید به آنها بگویید : « من یک خانه ی صدهزار فرانکی دیدم » تا آنها با صدای بلند بگویند : « چه قشنگ ! » ... ولی ما که معنی زندگی را می فهمیم  البته به شماره ها می خندیم ! ] خُب حالا اگر ما آمار وارقام را هم،پُراهمیت تلقی کنیم آمار وارقام خدمات شهری انجام شده از جانب شهردار فعلی ، امیدوارکننده است، امید به ،آینده ای روشن وفردایی بهتر .

گر امّیدم نماند وایِ جانم     که بی امّید یک ساعت نمانم

یکی از بزرگترین تحولات انجام شده توسط شهردار فعلی برازجان :  ساماندهی بازار برازجان وانتقال دست فروشان به بازارچه ای  دیگر است ،هر چند این امر باعث مکدّر شدن تعدادی از کسبه محترم بازار شده است ،اما سئوال این جانب از کسبه بزرگوار این است که « چندین بار شاهد جدال نوامیس مردم با مزاحمین در تنگنای گذر بازار بودید؟چندین بار شاهد لیز خوردن سالخوردگان وسقوط این عزیزان بر زمین  وبرخورد وسایط نقلیه باربری [ از فرغون گرفته تا وانت سایپا ] با اطفال بوده اید ؟وسئوالات متعدد دیگری که قلم از نگارش آن شرم دارد .» کسبه  ی محترم بنا بر آیین مسلمانی خود ، قطعا ً معتقدند که « هُـوَالرَزاق »  وبایک حساب سرانگشتی اذعان دارند که این نقل مکان ، خسارت وکاهشی در میزان درآمد روزانه ی آنها به بار نخواهد آورد بلکه با طیب خاطر به کسب خواهند پرداخت

که البته  هیچ کدام از شهرداران قبلی قادر به انجام آن نبودند زیرا یکی از شهرداران سابق ، پس از حضور در بازار واعلام جمع آوری طبق میوه وسبزیجات و... مقابل مغازه ها جهت افزایش محدوده ی بازار ،مورد اصابت سنگ وزنه ی ترازو توسط یک ای از کسبه قرار گرفت ودیگرشهرداران نیز یا از اقتدارکافی برخوردار نبودند یا به هر طریق ممکن ؛ با کسبه ،پیوند خویشاوندی  ،قبیله ای داشتند وتعارفات وروابط مانع از اجرای ظوابط می گردید .

از دیگر اقدامات شهرداری ،جلوگیری از تخلیه بار در ساعت مراجعه مردم به بازر می باشد .تابلویی باعنوان تخلیه بار از ساعت 10 شب تا 5صبح ، در ورودی بازار نصب گردیده وراه ورود  وسایط نقلیه ،مسدود گردیده است که این تقاضای همیشگی شهروندان برازجانی بوده است که اکنون تحقق یافته است  همه ی افرادی که در حمل ونقل وباربری دستی دارند می دانند که کلان شهر ها خصوصاً تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست .

البته نصب چراغ های راهنما در نقاطی از شهر ، [که نیاز فلکه بیمارستان را در مقالی جداگانه مورد بحث قرار خواهیم داد]به طور یقین از ضرورت های شهر بود که نقش عمده ای در کاهش تخلفات وتصادفات خواهد داشت.              نورپردازی زیبای میادین وبولوار های مرکزی شهر به الوان زیبا ،خصوصًارنگ سبز که طراوت وخرّمی وآرامش را القامی نماید ازدیگر خدمات بجا وپسندیده یی شهرداری است .

استقرار یکی- دومجسمه ی  بازی اطفال  ،  که انگشت اشاره ی فرزندان مان راهنگام عبور از نزدیکی آنها ،تحریک می کند ولبخند برلبان شان می نشاند،  نیز امیدواریم تداوم یابد . یکی از دانش آموزانم سرکلاس گفت :  « ما توی براز جان ،پارک نداریم ،اینها همه فضای سبز هستند .» در پاسخ به این عزیز گفتم : « خدا را شکر کن که همین فضای سبزها برای تفرج شما موجود است واز خدا بخواه که این روند عمران وآبادی اینقدر ادامه داشته باشد که درهمین دوره ی نوجوانی خودت ،شاهد قدم زدن در پارک دلخواهت نیز باشی زیرا شهردار فعلی ما «سیر»  است و گفته ی سید جماالدین اسد آبادی دال بر استغنا وبی نیازی را در اذعان تداعی می نماید و با کیسه وسرکسیه وانباشت زر ودریافت سیم واعمال زور واجرای حکم نسنجیده جهت حفظ میز؛ مخالف است .»

مبرهن وآشکار است که جای خالی خدمات شهری بسیاری در شهر برازجان ،پیکره ی این شهر رانحیف ورنجور،جلوه می دهد وهمت بیش از پیش شهردار ودیگرمسئولین  را می طلبد وگام به گام، همراهی ودلداری شهروندان با مسئولین ،برازجان را سر وسامان می بخشد !!!

از اقدامات مورد انتظار از شهردار حکیم وقدیر ،این است که نسبت به نصب تندیس سردار دلاور دشتستان(شهیدغظنفرالسلطنه )،که نماد استقامت وپایداری مردم صبور ونجیب دتشتستان می باشد تندیسی که مدتهای مدید است تهیه وتدارک  شده است اما کج اندیشی مخالفانی کوردل ،مانع از رونمایی واستقرار آن در دروازه ی ورودی شهر می باشد .وارد هر دیاری که شوی سمبل تاریخ وافتخار ش  را در بدو ورود مشاهده خواهی کرد مگر برازجان محجوب  مظلوم .

شهردار برازجان در مصاحبه های مطبوعاتی ورسانه ای خود اعلام نمود : نسبت به ساماندهی نقاط حادثه خیز برازجان اقدام خواهد کرد که به وعده ی خود جامه ی عمل پوشاند ؛همان نقاط حادثه خیزی که  در گذشتگان نه چندان دور ،یک زمانی ،پیمانکاری بی تدبیر وشاید هم با تدبیر واما فرصت طلب به تبعیت دیگر مجریان پروژه های عمران وآبادی سراسر وطن،ناقص وحادثه خیز ایجاد نمود وطبق قرارداد خود با واحد عمران شهرداری حق الزحمه ی خود را دریافت نمود ورفت وحال باید هزینه ی سنگینی صرف شود تا پیچ وخم های رالی وار  موجود [ مثلاحدفاصل  شهرک شهید بهشتی ومیدان سنگی – ویا حد فاصل تقاطع دانشگاه آزاد تا بیمارستان تأمین اجتماعی ]برطرف شود واین اقدامات را همگان شاهدند وجای هیچ گونه گـِلِه وشِکو ِه نیست ؛  اما ای کاش ، فکر تأمین امنیت وسلامت تفریحات وغنی سازی اوقات فراغت فرزندان این مرز وبوم نیز در ذهن فکور واندیشمند ایشان ودیگر مسئولین شهر نقش می بست وایجاد سینما وفرهنگسرا واماکن تفریحات سالم  نیزدر مخیله ی ایشان ، جایی داشت .

امیدواریم خداوند تا به آن اندازه به ما عمر با عزت بدهد که شاهد رشد واعتلای بیشتر برازجان باشیم تا بدانجاکه کوچ نخبگان واندیشمندان ونیروی کاری مجرب ازخاک پاک مان به غربت را نظاره گر نباشیم. « هرچه باندِه ی  تو مُخَل بی، پاکِشون رَفتـَنِه کـُه / باندِیل وَختی کِه رفتن اَسپ شیطون سی چـِنـِه ؟(2) - برگردان :هرچه پرنده تونخلستان بود، همه به کوهستان رفته اند  .هنگامی که پرندگان رفته اند ،سنجاقک برای چیست ؟ »

با مختصر تأملی در کارکرد شهرداران قبلی برازجان ،درمی یابیم که هر کدام به نوبه ی خود از مسند شهرداری برازجان به عنوان سکوی پرواز خود به پایتخت وپارلمان واستانداری و.... ،  استفاده ی سخت افزاری ونرم افزاری نمودند ورفتند وعوارض وپیامد این پدیده ،این که پوست صورت ومجرای تنفسی خود وخانواده ی بزرگوارشان به گرما وشرایط جوّی برازجان حسّاس است واین قبیل بهانه های بنی اسراییلی. خدایا شهردار فعلی مارا از ابتلای به این اپیدمی مصون نگه دار ؛ الهی آمین ورب العالمین !!! زیرا گذر زمان این تجربه ی تلخ را به ما شهروندان برازجانی ،تحمیل نموده است که به جای رشد ،آبادی واعتلای شهر،شاهد پیروزی وترقی روز افزون  شهرداردر عرصه های مختلف اقتصاد واجتماع بوده ایم .

                                                            فریده فهیمی – 25خرداد91 برازجان

----------------------------------------------------

1.    شعر از فرج کمالی

2.    شعر از بهرام اکبر زاده


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
a property management
سه شنبه 3 مهر 1397 07:52 ب.ظ
Thanks to my father who stated to me about this web site, this web site is genuinely amazing.
trinkets jewelry
سه شنبه 3 مهر 1397 02:13 ب.ظ
There are hundreds of websites out there selling rhinestone apparel but what you have
to look out for is not only the quality of the garment, but the quality of
the rhinestone as well.
women's jewelry cheap jewelry xgccoy49002
cheap sex toys
سه شنبه 3 مهر 1397 07:27 ق.ظ
cheap sex toys
Night School full movie
سه شنبه 3 مهر 1397 07:21 ق.ظ
Hello friends, how is everything, and what you want to say regarding this article,
in my view its in fact amazing in support of me. https://nightschoolfull.net/
property management definition
دوشنبه 2 مهر 1397 04:49 ب.ظ
I'll immediately grasp youhr rss as I can't to find your email subscription link or newsletter
service. Do you have any? Kindly permit me realize
iin order that I could subscribe. Thanks.
property maintenance services for landlords
دوشنبه 2 مهر 1397 04:39 ب.ظ
Hi, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I'm attempting to find things too improve
my web site!I supposse its ok to use a few of your ideas!!
http://dieta-para-desintoxicar-el-cuerpo.eu/
دوشنبه 2 مهر 1397 03:21 ب.ظ
Thanks really valuable. Will share website with my buddies.
wholesale vibrators,wholesale sex toys,sex toys,vibrators
دوشنبه 2 مهر 1397 01:40 ب.ظ
wholesale vibrators,wholesale sex toys,sex toys,vibrators
watch Creed II
دوشنبه 2 مهر 1397 08:43 ق.ظ
Hi there! This post could not be written much better! Going through this article reminds me of my
previous roommate! He continually kept preaching about this.
I'll send this post to him. Fairly certain he will have a good read.
I appreciate you for sharing! https://creed2full.com/
First Man full movie online
دوشنبه 2 مهر 1397 08:15 ق.ظ
Ahaa, its nice dialogue on the topic of this piece of writing at this place at this web site, I have read all that,
so at this time me also commenting here. https://firstmanfull.net/
watch Venom
دوشنبه 2 مهر 1397 06:39 ق.ظ
Hi this is somewhat of off topic but I was wanting to know if
blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience.

Any help would be enormously appreciated! https://www.venomfull.net/
watch The Nutcracker and the Four Realms online
دوشنبه 2 مهر 1397 06:12 ق.ظ
Hi, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I'm trying to find things to improve my website!I suppose its
ok to use some of your ideas!! https://nutcrackerandthefourrealmsfull.com/
Mortal Engines full movie online
دوشنبه 2 مهر 1397 04:37 ق.ظ
I used to be able to find good information from your
blog posts. https://mortalenginesfull.net/
watch Eli online
دوشنبه 2 مهر 1397 03:34 ق.ظ
Marvelous, what a webpage it is! This weblog provides valuable
data to us, keep it up. https://elifull.com/
Armostrax
دوشنبه 2 مهر 1397 01:35 ق.ظ
Thanks extremely practical. Will share site with my buddies.
Wonder Park full movie
دوشنبه 2 مهر 1397 01:34 ق.ظ
In fact when someone doesn't be aware of then its up to other
visitors that they will assist, so here it occurs. https://wonderparkfull.com/
The Lego Movie 2 The Second Part full movie
دوشنبه 2 مهر 1397 01:04 ق.ظ
Hi there, I discovered your site by the use of Google while searching for
a similar subject, your website got here up, it looks good.
I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hi there, just was alert to your weblog thru Google, and found that it is truly informative.

I'm going to watch out for brussels. I'll be grateful should you proceed this in future.
A lot of other people will probably be benefited from your writing.
Cheers! https://thelegomovie2thesecondpartfull.com/
Aquaman full movie online
یکشنبه 1 مهر 1397 11:29 ب.ظ
Great beat ! I would like to apprentice even as you amend your web site, how can i subscribe for a weblog
website? The account aided me a applicable deal.
I have been a little bit acquainted of this your broadcast provided brilliant clear concept https://aquamanfull.net/
cheap vibrators
یکشنبه 1 مهر 1397 10:58 ب.ظ
cheap vibrators
watch Bumblebee
یکشنبه 1 مهر 1397 09:48 ب.ظ
I could not resist commenting. Exceptionally well written! https://bumblebeefull.net/
Bohemian Rhapsody full movie online
یکشنبه 1 مهر 1397 05:15 ب.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching for com
movies https://abohemianrhapsodyfull.com/bohemianrhapsodyonline/
cheap jerseys
یکشنبه 1 مهر 1397 05:09 ب.ظ
wholesale nfl jerseys from china cheap jerseys a aaaaa 17319
wholesale nfl jerseys from china a aaaaa 23530
cheap nfl jerseys
cheap jerseys
Cheap Jerseys from china
cheap nfl jerseys
cheap jerseys
pillole per dimagrire in farmacia senza ricetta
یکشنبه 1 مهر 1397 04:55 ب.ظ
Sustain the excellent job and generating the group!
Hayden
یکشنبه 1 مهر 1397 04:36 ب.ظ
I read this paragraph completely about the resemblance of most up-to-date and earlier
technologies, it's awesome article.
http://bayareawomenmag.xyz/blogs/viewstory/150337
https://forum.sfstl.me/index.php?action=profile;u=16
http://918xuexi.com/home.php?mod=space&uid=255536&do=profile&from=space
kā ātri notievēt
یکشنبه 1 مهر 1397 04:20 ب.ظ
I like this website - its so usefull and helpfull.
Judy
یکشنبه 1 مهر 1397 04:05 ب.ظ
Stunning quest there. What happened after? Thanks!

http://woodenhaptics.org/fluxbb-1.5.7/profile.php?id=22275
http://dlnware.com/any-suggestions-good-Night-School-full-movie-watch
http://www.consorciofinsa.com.mx/component/k2/itemlist/user/23058
cheap vibrators
یکشنبه 1 مهر 1397 03:15 ب.ظ
cheap vibrators
Del
یکشنبه 1 مهر 1397 03:05 ب.ظ
Greetings! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform
are you using for this site? I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had
issues with hackers and I'm looking at alternatives for another
platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

http://www.quinnet.de/index.php?mod=users&action=view&id=203524
https://www.daumd.com/mts/1590054
https://forum.sodacity.life/index.php?topic=213659.0
Robin Hood full movie online
یکشنبه 1 مهر 1397 01:49 ب.ظ
Hey there, You have done an excellent job. I'll certainly
digg it and personally suggest to my friends.
I am sure they will be benefited from this website.
https://robinhoodfull.net/
watch Ralph Breaks the Internet Wreck-It Ralph 2
یکشنبه 1 مهر 1397 01:11 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts on sites to stream
movies. Regards https://ralphbreakstheinternetwreckitralph2.org/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30