برازجان ، سـَر و  سامان می گیرد!!!

«سِـر ِ کَلوَندِ موافتادِه وَر ِ اشکُندُم ِ دِل محض بُرازگون رَفتن

به خدا قَـسَّم ِ رَنگـُم وِ خجالت  مِث ِ نار آویده بلکم بیشتر » (1)

برگردان : دل برمن سلطه پیداکرده بخاطر برازجان رفتن ومرا زیرفشار گذاشته

بخداسوگند از شرمندگی وخجالت رنگم مانند انار سرخ شده بلکه هم بیشتر

منابع مکتوب وشواهد زنده وغیرزنده ی فراوانی دال بر محرومیت ومظلومیت برازجان همیشه محبوب موجوداست ونیازی به اشارت  بنده ی حقیر نیست ، اما هرموجودی به صرف وجود ،زمانی خلق می شود ،زمانی رشد می کند ، زمانی متعالی می گردد ؛حالا، زمان تکامل وتعالی برازجان کِی فرا خواهد رسید ؟ ... الله ُ اعلـَم .

تابه کِی مسئولین شهر ما (البته به استثنای شهردار )،خودرا از جُرم انتقاد ناپذیری، تبرئه می کنند وبا ارسال جوابیه های متعارف   ، قوانین مصوب ،مستندات وآمار وارقام را به رخ ما شهروندان می کشند ؟آمار وارقام ،آری ...آمار وارقام ؛[ آنتوان دوسنت اگزوپری به زیبایی درکتاب شازده کوچولو  نگاشته اند : آخر،آدم بزرگ ها عدد ورقم را دوست دارند . وقتی با آنها از دوست تازه یافته ای حرف می زنید هیچ وقت درباره ی مطالب اساسی چیزی از شما نمی پرسند . هیچ وقت به شما نمی گویند : آهنگ صدایش چطور است ؟چه بازی هایی را دوست دارد ،آیا پروانه جمع می کند ؟ بلکه می گویند : چند سالش است ؟چند تا برادر دارد ؟ وزنش چقدر است ،پدرش چقدر درآمد دارد ؟ وفقط آن وقت است که خیال می کنند او را شناخته اند . اگر شما به آدم بزرگ ها بگویید : « من یک خانه ی قشنگ از آجرگُلی رنگ دیدم با گلدان های شمعدانی لب پنجره هایش وکبوتر های روی پشت بامش ...» آنها نمی توانند این خانه را مجسم کنند  .باید به آنها بگویید : « من یک خانه ی صدهزار فرانکی دیدم » تا آنها با صدای بلند بگویند : « چه قشنگ ! » ... ولی ما که معنی زندگی را می فهمیم  البته به شماره ها می خندیم ! ] خُب حالا اگر ما آمار وارقام را هم،پُراهمیت تلقی کنیم آمار وارقام خدمات شهری انجام شده از جانب شهردار فعلی ، امیدوارکننده است، امید به ،آینده ای روشن وفردایی بهتر .

گر امّیدم نماند وایِ جانم     که بی امّید یک ساعت نمانم

یکی از بزرگترین تحولات انجام شده توسط شهردار فعلی برازجان :  ساماندهی بازار برازجان وانتقال دست فروشان به بازارچه ای  دیگر است ،هر چند این امر باعث مکدّر شدن تعدادی از کسبه محترم بازار شده است ،اما سئوال این جانب از کسبه بزرگوار این است که « چندین بار شاهد جدال نوامیس مردم با مزاحمین در تنگنای گذر بازار بودید؟چندین بار شاهد لیز خوردن سالخوردگان وسقوط این عزیزان بر زمین  وبرخورد وسایط نقلیه باربری [ از فرغون گرفته تا وانت سایپا ] با اطفال بوده اید ؟وسئوالات متعدد دیگری که قلم از نگارش آن شرم دارد .» کسبه  ی محترم بنا بر آیین مسلمانی خود ، قطعا ً معتقدند که « هُـوَالرَزاق »  وبایک حساب سرانگشتی اذعان دارند که این نقل مکان ، خسارت وکاهشی در میزان درآمد روزانه ی آنها به بار نخواهد آورد بلکه با طیب خاطر به کسب خواهند پرداخت

که البته  هیچ کدام از شهرداران قبلی قادر به انجام آن نبودند زیرا یکی از شهرداران سابق ، پس از حضور در بازار واعلام جمع آوری طبق میوه وسبزیجات و... مقابل مغازه ها جهت افزایش محدوده ی بازار ،مورد اصابت سنگ وزنه ی ترازو توسط یک ای از کسبه قرار گرفت ودیگرشهرداران نیز یا از اقتدارکافی برخوردار نبودند یا به هر طریق ممکن ؛ با کسبه ،پیوند خویشاوندی  ،قبیله ای داشتند وتعارفات وروابط مانع از اجرای ظوابط می گردید .

از دیگر اقدامات شهرداری ،جلوگیری از تخلیه بار در ساعت مراجعه مردم به بازر می باشد .تابلویی باعنوان تخلیه بار از ساعت 10 شب تا 5صبح ، در ورودی بازار نصب گردیده وراه ورود  وسایط نقلیه ،مسدود گردیده است که این تقاضای همیشگی شهروندان برازجانی بوده است که اکنون تحقق یافته است  همه ی افرادی که در حمل ونقل وباربری دستی دارند می دانند که کلان شهر ها خصوصاً تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست .

البته نصب چراغ های راهنما در نقاطی از شهر ، [که نیاز فلکه بیمارستان را در مقالی جداگانه مورد بحث قرار خواهیم داد]به طور یقین از ضرورت های شهر بود که نقش عمده ای در کاهش تخلفات وتصادفات خواهد داشت.              نورپردازی زیبای میادین وبولوار های مرکزی شهر به الوان زیبا ،خصوصًارنگ سبز که طراوت وخرّمی وآرامش را القامی نماید ازدیگر خدمات بجا وپسندیده یی شهرداری است .

استقرار یکی- دومجسمه ی  بازی اطفال  ،  که انگشت اشاره ی فرزندان مان راهنگام عبور از نزدیکی آنها ،تحریک می کند ولبخند برلبان شان می نشاند،  نیز امیدواریم تداوم یابد . یکی از دانش آموزانم سرکلاس گفت :  « ما توی براز جان ،پارک نداریم ،اینها همه فضای سبز هستند .» در پاسخ به این عزیز گفتم : « خدا را شکر کن که همین فضای سبزها برای تفرج شما موجود است واز خدا بخواه که این روند عمران وآبادی اینقدر ادامه داشته باشد که درهمین دوره ی نوجوانی خودت ،شاهد قدم زدن در پارک دلخواهت نیز باشی زیرا شهردار فعلی ما «سیر»  است و گفته ی سید جماالدین اسد آبادی دال بر استغنا وبی نیازی را در اذعان تداعی می نماید و با کیسه وسرکسیه وانباشت زر ودریافت سیم واعمال زور واجرای حکم نسنجیده جهت حفظ میز؛ مخالف است .»

مبرهن وآشکار است که جای خالی خدمات شهری بسیاری در شهر برازجان ،پیکره ی این شهر رانحیف ورنجور،جلوه می دهد وهمت بیش از پیش شهردار ودیگرمسئولین  را می طلبد وگام به گام، همراهی ودلداری شهروندان با مسئولین ،برازجان را سر وسامان می بخشد !!!

از اقدامات مورد انتظار از شهردار حکیم وقدیر ،این است که نسبت به نصب تندیس سردار دلاور دشتستان(شهیدغظنفرالسلطنه )،که نماد استقامت وپایداری مردم صبور ونجیب دتشتستان می باشد تندیسی که مدتهای مدید است تهیه وتدارک  شده است اما کج اندیشی مخالفانی کوردل ،مانع از رونمایی واستقرار آن در دروازه ی ورودی شهر می باشد .وارد هر دیاری که شوی سمبل تاریخ وافتخار ش  را در بدو ورود مشاهده خواهی کرد مگر برازجان محجوب  مظلوم .

شهردار برازجان در مصاحبه های مطبوعاتی ورسانه ای خود اعلام نمود : نسبت به ساماندهی نقاط حادثه خیز برازجان اقدام خواهد کرد که به وعده ی خود جامه ی عمل پوشاند ؛همان نقاط حادثه خیزی که  در گذشتگان نه چندان دور ،یک زمانی ،پیمانکاری بی تدبیر وشاید هم با تدبیر واما فرصت طلب به تبعیت دیگر مجریان پروژه های عمران وآبادی سراسر وطن،ناقص وحادثه خیز ایجاد نمود وطبق قرارداد خود با واحد عمران شهرداری حق الزحمه ی خود را دریافت نمود ورفت وحال باید هزینه ی سنگینی صرف شود تا پیچ وخم های رالی وار  موجود [ مثلاحدفاصل  شهرک شهید بهشتی ومیدان سنگی – ویا حد فاصل تقاطع دانشگاه آزاد تا بیمارستان تأمین اجتماعی ]برطرف شود واین اقدامات را همگان شاهدند وجای هیچ گونه گـِلِه وشِکو ِه نیست ؛  اما ای کاش ، فکر تأمین امنیت وسلامت تفریحات وغنی سازی اوقات فراغت فرزندان این مرز وبوم نیز در ذهن فکور واندیشمند ایشان ودیگر مسئولین شهر نقش می بست وایجاد سینما وفرهنگسرا واماکن تفریحات سالم  نیزدر مخیله ی ایشان ، جایی داشت .

امیدواریم خداوند تا به آن اندازه به ما عمر با عزت بدهد که شاهد رشد واعتلای بیشتر برازجان باشیم تا بدانجاکه کوچ نخبگان واندیشمندان ونیروی کاری مجرب ازخاک پاک مان به غربت را نظاره گر نباشیم. « هرچه باندِه ی  تو مُخَل بی، پاکِشون رَفتـَنِه کـُه / باندِیل وَختی کِه رفتن اَسپ شیطون سی چـِنـِه ؟(2) - برگردان :هرچه پرنده تونخلستان بود، همه به کوهستان رفته اند  .هنگامی که پرندگان رفته اند ،سنجاقک برای چیست ؟ »

با مختصر تأملی در کارکرد شهرداران قبلی برازجان ،درمی یابیم که هر کدام به نوبه ی خود از مسند شهرداری برازجان به عنوان سکوی پرواز خود به پایتخت وپارلمان واستانداری و.... ،  استفاده ی سخت افزاری ونرم افزاری نمودند ورفتند وعوارض وپیامد این پدیده ،این که پوست صورت ومجرای تنفسی خود وخانواده ی بزرگوارشان به گرما وشرایط جوّی برازجان حسّاس است واین قبیل بهانه های بنی اسراییلی. خدایا شهردار فعلی مارا از ابتلای به این اپیدمی مصون نگه دار ؛ الهی آمین ورب العالمین !!! زیرا گذر زمان این تجربه ی تلخ را به ما شهروندان برازجانی ،تحمیل نموده است که به جای رشد ،آبادی واعتلای شهر،شاهد پیروزی وترقی روز افزون  شهرداردر عرصه های مختلف اقتصاد واجتماع بوده ایم .

                                                            فریده فهیمی – 25خرداد91 برازجان

----------------------------------------------------

1.    شعر از فرج کمالی

2.    شعر از بهرام اکبر زاده


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
5escortgirls
جمعه 15 فروردین 1399 04:08 ق.ظ
One of the best man is usually the grooms most reliable and faithful
buddy or relative. The perfect man is usually the grooms most reliable and faithful good friend or relative.
The ushers will be the grooms brothers, cousin, or greatest mates, or brothers and
shut relations of the bride. Responsibilities of one of the best Man Before
the wedding, he - pays for his personal attire, purchased or rented.
May give the envelope to the officiant before the ceremony.
In the course of the ceremony, he - will not be a part of the processional but enters with the groom, standing behind the groom and barely to
the left. After the ceremony, he - instantly serves as one of many witnesses
in signing the wedding license. At the reception, he - doesn't
stand in the receiving line unless he can be the father of
the groom. After the reception, he - promptly returns each
his and the grooms rented formal wear to the appropriate location.
bbc xxx
پنجشنبه 14 فروردین 1399 06:46 ب.ظ
After looking over a handful of the blog articles on your
website, I honestly appreciate your way of blogging.
I book marked it to my bookmark site list and will
be checking back in the near future. Please check out my web site as well and let me know what you think.
free lesbian teen hd
چهارشنبه 13 فروردین 1399 12:45 ب.ظ
We are a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.

Your web site provided us with valuable information to work on. You've performed an impressive activity
and our entire group can be thankful to you.
SAGAME350 คาสิโนออนไลน์
سه شنبه 12 فروردین 1399 09:48 ب.ظ
เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ SAGAME350 เว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ของไทย บาคาร่าออนไลน์แทงขั้นต่ำ 5บาท สล็อตออนไลน์แทงขั้นต่ำ 1บาท
คาสิโนสดที่ดีที่สุดจาก SA GAMING ฝากถอนไว
3วินาทีเท่านั้น ID Line : @SAGAME350
xxx mom porn videos
یکشنبه 10 فروردین 1399 04:59 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and
I am waiting for your next write ups thanks once again.
Youtube2Mp4
شنبه 9 فروردین 1399 10:39 ب.ظ
Good ? I should definitely pronounce, impressed with your site.

I had no trouble navigating through all the tabs as well
as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what
I hoped for before you know it in the least. Quite unusual.
Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web
site theme . a tones way for your customer to communicate.
Excellent task.
xxx mom porn videos
شنبه 9 فروردین 1399 04:02 ق.ظ
Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?
I'm trying to find out if its a problem on my end or if it's the blog.
Any feed-back would be greatly appreciated.
Adan
جمعه 8 فروردین 1399 06:20 ب.ظ
This is my first time pay a quick visit at here and i am actually happy to read everthing at one place.
springsongaviary.com
پنجشنبه 7 فروردین 1399 01:08 ق.ظ
Someone essentially assist to make significantly articles I would state.
That is the first time I frequented your website page and
thus far? I amazed with the research you made to make this actual post amazing.
Wonderful activity!
Bradford
چهارشنبه 6 فروردین 1399 05:37 ب.ظ
Greetings from California! I'm bored at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break.

I enjoy the information you provide here and can't wait to take a look when I get home.
I'm shocked at how fast your blog loaded on my cell phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways,
fantastic blog!
jtbtigers.com
سه شنبه 5 فروردین 1399 11:02 ب.ظ
https://1borsa.com/1smd5 FindJobHelper https://1borsa.com/1smd0 http://freeurlredirect.com/1x5qd FindJobHelper https://ecuadortenisclub.com/1sk35 https://bogazicitente.com/1spb4 FindJobHelper
http://freeurlredirect.com/1x5pw https://1borsa.com/1smcu FindJobHelper https://1borsa.com/1smd5 https://huit.re/oJhBQHCY FindJobHelper http://Freeurlredirect.com/1x5q8
mls listing vancouver
سه شنبه 5 فروردین 1399 12:55 ق.ظ
She was once a guest lecturer with an introductory real estate property development class at the NYU Schack Institute and is about
the Alumni Board of New York Law School, her alma mater.
Climate change has built a huge demand for sustainable and resilient construction and designs.
mls listings vancouver The material for this site may not be reproduced, distributed, transmitted,
cached or otherwise not used, except while using prior written permission of PA Media
Group. Directly in front with the building, which includes a basement, is definitely an entrance on the 63rd Drive
subway station around the M and R lines.
性愛自拍
دوشنبه 4 فروردین 1399 11:36 ب.ظ
Hmm it ѕeems like your site ate my first comment
(it was extremely ⅼong) sо I guess I'll juѕt sum it up what I submitted and
saү, I'm thorougһly enjoying yߋur blog. I as welⅼ am
ɑn aspiring blog writer Ƅut I'm stiⅼl new tо
everythіng. Do you havе any tips for rookie blog writers?
Ι'd genuinely aρpreciate іt.
Halobms.com/welcome-banner/
دوشنبه 4 فروردین 1399 10:51 ق.ظ
Do not let your design affect the functionality of your product
else you will not end together with your product.
It seems very easy to generate a design however the important thing is basically that you have
to produce the one that is not going to create another problem.
As the engineers and designers prepare concept renderings, the preliminary layouts and logic diagrams,
conceptual models, in addition to theoretical calculations their first concern may be the consumer.
Carol
دوشنبه 4 فروردین 1399 10:13 ق.ظ
" And it's as valid a pace with the ability of your product to deliver the outcome that customers want, since the tests you took in school were for assessing everything you had learned. It seems so simple to make a design though the important things is basically that you have to generate one that will not likely create another problem. In this phase the designer can establish full detail 3d virtual kinds of every part, work out design problems, create assembly and part drawings for every single part, find suppliers for those purchased components that will create 3d physical prototypes if necessary.
mls listing
یکشنبه 3 فروردین 1399 03:21 ب.ظ
The instrument also holds the potential to increase the
spending power within the hands of the common man.
https://royalcbd.com/product/cbd-gummies-10mg/
شنبه 2 فروردین 1399 01:54 ق.ظ
Hello I am so delighted I found your webpage, I really found
you by mistake, while I was researching on Google for something else, Nonetheless I am here now and would just like
to say thanks for a marvelous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don't
have time to look over it all at the minute but I have book-marked it
and also added in your RSS feeds, so when I have time I will
be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent work.
lost in the woods
جمعه 1 فروردین 1399 04:17 ق.ظ
It's cursed, specialized in ruination. Phrases Menu.
food rations
جمعه 1 فروردین 1399 01:41 ق.ظ
Did you enjoy Divergent and The Hunger Video games?
lost in the woods
پنجشنبه 29 اسفند 1398 10:47 ب.ظ
Examples of 'ruination' in a sentence ruination.
food rations
پنجشنبه 29 اسفند 1398 10:27 ب.ظ
Picture your years of fruitless appeals.
Sallie
پنجشنبه 29 اسفند 1398 03:15 ب.ظ
Thanks for sharing such a good thinking, piece of
writing is nice, thats why i have read it fully
바카라사이트
پنجشنبه 29 اسفند 1398 01:20 ب.ظ
Greate article. Keep posting such kind of info on your page.
Im really impressed by your blog.
Hello there, You have done an excellent job. I will definitely digg it and in my opinion suggest
to my friends. I am confident they will be benefited
from this site.
Rosaline
چهارشنبه 28 اسفند 1398 12:51 ب.ظ
Hi there! I could have sworn I've been to this site
before but after browsing through a few of the articles I realized it's new to me.
Anyways, I'm certainly happy I stumbled upon it and I'll be bookmarking it and checking back frequently!
benttreecounseling.org
چهارشنبه 28 اسفند 1398 07:08 ق.ظ
you're in point of fact a good webmaster. The website loading speed
is incredible. It seems that you are doing any unique trick.
In addition, The contents are masterpiece. you have performed a great process on this topic!
נערות ליווי באילת
سه شنبه 27 اسفند 1398 06:07 ب.ظ
The very best man is normally the grooms most trustworthy and faithful buddy
or relative. The perfect man is usually the grooms most trustworthy and
faithful friend or relative. The ushers may be the grooms brothers, cousin, or best mates, or brothers and close
kinfolk of the bride. Responsibilities of the best Man Before the wedding, he -
pays for his own attire, purchased or rented. May give
the envelope to the officiant before the ceremony.
In the course of the ceremony, he - shouldn't be part of the processional however enters with the groom, standing behind the groom and
slightly to the left. After the ceremony, he - instantly serves as one of the witnesses in signing the wedding license.
On the reception, he - does not stand within the receiving line until he can be the father of the groom.
After the reception, he - promptly returns each his and
the grooms rented formal put on to the suitable location.
F9 yahoo
دوشنبه 26 اسفند 1398 12:34 ب.ظ
Above being exposed to the sun's harmful sun rays can cause early
getting older and much more severe conditions, which include
cancers. Always implement sunscreen before you go out.
Source: https://f9us.com/
youtube to mp3 online
شنبه 24 اسفند 1398 06:05 ب.ظ
Can I just say what a comfort to discover somebody
who really understands what they are talking about on the net.
You definitely understand how to bring a problem
to light and make it important. More people really need to read this and understand this side of your story.
I can't believe you are not more popular because you certainly have the gift.
San Vito lo Capo Palermo
شنبه 24 اسفند 1398 02:59 ب.ظ
it is a really very nice blog
Bus Palermo Trapani
شنبه 24 اسفند 1398 02:58 ب.ظ
it's an excellent web site
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو